ул. „Любен Каравелов“ 79, 5000 Район Западен, Велико Търново