ул. „Беляковско шосе“ 5, 5005 Индустриална зона, Велико Търново

Телефон062 620 204