Западен пътен възел,, местност Саламатя, 5000 Велико Търново

Телефон062 600 519