ул. „Магистрална“, 5000 Индустриална зона, Велико Търново

Телефон087 927 8666