местност Устито Велико Търново, улица Черни Връх 36, 5030 Дебелец

Телефон088 480 0900