Отец Матей Преображенски, наричан така, загдето известно време престоял в манастира „Св. Преображение“ край Търново, е роден в село Новосел (сега Ново село), Търновско, около 1825 г.
Отец Матей не е само личен другар на Левски и познат на Ангел Кънчев и Димитър Общи, с които е имал срещи, но и председател на военна комисия, в която влизат още Бачо Киро Петров, поп Гаврил и други двама-трима души от селата Мусина, Вишовград и Голямо Яларе. Неуморим проповедник за народното събуждане и виден деец в революционното ни движение предшественик – предтеча на революционера дякона Левски.