Областна аптечна карта за Великотърновския регион ще бъде изготвена до края на октомври, стана ясно на заседание в областната администрация. То бе открито от областния управител инж. Георги Гугучков и водено от главния секретар доц. д-р Цанко Стефанов. На заседанието присъстваха представители на десетте общини и ресорните институции, а директорът на РЗИ във Велико Търново д-р Евгения Недева обясни методиката, по която ще бъде изготвена картата.
Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и национална.Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на региона. Ще има информация за броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки в региона, както и статистика за броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в откритите аптеки на територията на цялата област. Към областната аптечна карта ще бъде приложено становище, изготвено по съответния ред и критерии, относно нужния минимален брой аптеки, както и за необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта.Целта на областната и съответно на националната аптечна карта е както да се проследи моментното състояние, така и да се види как може да се осигури нужното обслужване на населението с лекарствени продукти и медицински изделия. До 9-ти септември ресорните здравни институции и общините ще събират първичната информация, след което отново ще има заседание.