Адрес: с. Арбанаси

Телефон: 0885 105 282 и 062 638 841

Работно време:

Април-Октомври: 9:00 – 17:30
Ноември-Март: 10:00 – 15:30
Посещения с беседа само по заявка от предходния ден на тел. 0885/ 105 282

Профилактика : Понеделник: 9:00 – 12:00