Момина крепост е хълм във Велико Търново. Намира се на изток от хълма-крепост Царевец и в близост до квартал Асенов и парк „Ксилифор“.

Според някои археолози, на хълма е съществувал тракийски град Дева. На хълмът има открити множество римски находки (монети, мраморна плоча и др.). В подножието на хълма е открит средновековен квартал съставен от полуземлянки.

Известен е като крепост от византийско време. Хълмът е бил третия най-важен хълм, в средновековния Търновград. Наричан е бил още Къз-Хисар. Към него се е влизало от две порти. На хълма са живеели множество занаятчии, скотовъдци и земеделци. Носят се и легенди за Девинград и за любовта на болярската дъщеря Велислава и обикновения войник Боримир.

Археологът Иван Велков прави проучвания на хълма през 40-те години на ХХ век. През 1959 година Янка Николова и Н. Ангелов в подножието на хълма откриват църква с размери 12.41 дължина и ширина в западната част от 7.92, а в източната 8.18 м, дебелината на стените е 0.95 м. Според археолози храмът е бил в стил търновската църковна архитектура с източни влияния от 13-14 век.