Тракийска крепост Манастирски път се намира в едноименната местност, на 1.62 км югоизточно по права линия от центъра на село Самоводене. Тя е построена на две скални тераси, разположени една до друга в посока изток-запад и на склона спускащ се от тях на запад до река Янтра.
Общото защитено пространство на укрепление Манастирски път е с неправилна, правоъгълна форма. От изток започва от отвесният скален, източен склон на „Дефилето на река Янтра“, а на запад стига до река Янтра. От север и юг две стени, изградени от ломени камъни без спойка, се спускат от изток на запад-югозапад до реката. Северната стена е с леко дъгообразна и изпъкнала на север. Тя е дълга около 270 м. Северно пред нея на 45 м от източната и страна, в посока изток-югозапад тръгва още една дублираща стена, която в западната част се слива с първата. Южната стена е дълга около 430 м като от изток започва южно от пещерите. Така затвореното пространство е с приблизителни размери около 192 м от изток, около 430 м от юг, около 265 м от запад и около 312 м от север по външната крепостна стена. Общата площ е около 62 дка.