бул. „Никола Габровски“ 23, 5002 Район Западен, Велико Търново

Телефон062 606 033