бул. „Никола Габровски“ 33Б, 5002 Район Западен, Велико Търново

Телефон062 629 869