ул. „Любен Каравелов“ 87, 5000 Район Западен, Велико Търново

Телефон062 638 943