Индустриална зона, Велико Търново

Телефон088 770 7242